Pasování prvňáčků na čtenáře

Autor: Mgr. Romana Mistrová, zveřejněno: 1.6.2015


V městské knihovně se žáci 1. B zúčastnili slavnostního zařazení mezi čtenáře.

Velký pokrok žáci udělali od 1. září, kdy poprvé usedli do školních lavic. Během roku se v hodinách českého jazyka svědomitě učili písmenka, četli slabiky, slova i celé věty.  Navštívili knihovnu se třídou v rámci knihovnického minima a pravidelně ji navštěvovali se školní družinou.

Samotnému pasování předcházelo plnění úkolů ve skupinách, kde děti prokázaly nejen znalost čtení, ale i psaní a správného úsudku.  Pasování na čtenáře se ujal sám císař Josef II. Děti si domů odnesly pasovací listinu a knížku pěkných básniček Jiřího Žáčka.

Děkujeme za vzorně připravený program a hezký přístup k dětem!

 

Galerie obrázků

Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře