Příběh o Abigail

Autor: Mgr. et Bc. Pavel Knajfl, zveřejněno: 5.3.2015


Trénink komunikačních dovedností ve výuce výchovy ke zdraví v 8.B

Svět není pouze černobílý. Čím dříve si toto žáci uvědomí, tím snáze budou schopni efektivně reagovat na nástrahy všedního dne. Každý člověk vnímá a reaguje na skutečnosti jiným způsobem a je nutno vnímat a přijímat i jiný názor než ten vlastní. Schopnosti empatie a porozumění druhým jsou právě ty vlastnosti, které dělají člověka lidskou bytostí.
Na tento fakt upozornila žáky 8.B i sociálně-komunikační hra s názvem „Příběh o Abigail“. 

Příběh v kostce:
Dívka jménem Abigail se na základě obdrženého dopisu rozhodla navštívit svého nemocného přítele George, který žil na opačném břehu řeky. Toho času byla řeka velmi divoká a nedala se přeplavat. Tito dva měli společného přítele Hanse, který odmítl poskytnout svoji loď na přeplavbu divoké řeky. Jiný námořník jménem Sindibád se rozhodl svoji loď poskytnout pouze za příslib milování s Abigail, ta chvíli váhala, ale nakonec souhlasila. George velmi potěšila návštěva jeho milé. Potom, co se ale dozvěděl o Hansovi a Sindibádovi, tak se s Abigail pohádal a vyhodil ji se slovy, že ji už nikdy nechce vidět. Uplakanou Abigail našel potulný hrbáč, kterému se Abigail svěřila s celým příběhem o Hansovi, Sindibádovi a jak na to celé reagoval George. Hrbáč se Abigail zastal. Vydal se za Georgem, kterému dal „výchovnou lekci“…

KDO ZE ZÚČASTNĚNÝCH SE VLASTNĚ ZACHOVAL NEJLÍP? TOŤ OTÁZKA, O KTEROU TU BĚŽÍ….

Galerie obrázků

Příběh o Abigail
Příběh o Abigail