Třetí QR Hunt

Autor: Mgr. Linda Andresová, zveřejněno: 25.3.2015


Třetí hon na QR kódy se nesl v duchu posunu času na Zemi vrámci časových pásem. Na chodbách školy se objevilo 25 čtverečků se zakódovanými větami a žáci z předmětu APV je museli najít všechny, pokud chtěli uspět v soutěži.

Pod 25 kódy se ukrývalo pět států, tzn. každý stát měl pět nápověd. Nápovědy si k sobě děti skládaly podle speciálních znaků u každé věty. Čím víc nápověd objevily, tím měly větší šanci uhádnout, který stát hledají. Zadání vypadalo následovně:

It’s 11 a.m. in the Czech Republic.

+ It’s 1 a.m.

+ It’s a U. S. state.

+ It’s in the north hemisphere.

+ The capital city is Juneau.

+ The highest mountain is Mount McKinley.

Pokud žáci získali všechny tyto nápovědy, podle znaku + poznali, že patří k jednomu státu. Nejdůležitější byl časový údaj, podle kterého si dopočítali časové pásmo, kde se stát nachází. Další nápovědy je nasměrovaly k jediné správné odpovědi, což je v tomto případě „Alaska – Aljaška“.

Poslední krok pro získání co největšího počtu bodů bylo vytvoření prezentace a o každém státu sepsat několik informací.

Přílohy