1.B zkoumá věci kolem sebe

Autor: Global Administrator, zveřejněno: 25.3.2009


Rozlišování různých materiálů a jejich vlastností. Třídění odpadu.

Na začátku března jsme s žáky narazili na téma materiálů. Protože děti rády zkoumají a bádají, zkusili jsme objevit vlastnosti materiálů ve čtyřčlenných skupinkách. Pro žáky to byla práce dosti náročná, ale moc si ji užívali. Nejprve jsme si z domu přinesli různé drobnosti a žáci je představovali svým skupinám ( na co se používají, z čeho jsou vyrobené, . . ).

Společně jsme vybrali 4 nejčastější materiály a podle tabulky v učebnici žáci zkoumali jejich vlastnosti, každý u jednoho materiálu. Potom své bádání prozradili ostatním. Práce to byla pro žáky obtížná, ale statečně si s ní poradili. Nakonec jsme už společně zjišťovali, do které popelnice nepotřebné, poničené věci vyhodit.

1.B zkoumá věci kolem sebe
1.B zkoumá věci kolem sebe
1.B zkoumá věci kolem sebe
1.B zkoumá věci kolem sebe
1.B zkoumá věci kolem sebe