Slavnostní otevření nové jazykové učebny

Autor: Administrator, zveřejněno: 16.11.2009


Ve středu dne 11.11.2009 proběhlo na naší škole při příležitosti dokončení realizace projektu „Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově“ slavnostní odpoledne. V jeho rámci byla veřejnosti představena i nová jazyková učebna.

Učebna pro výuku cizích jazyků dostala po mnoha letech zcela novou moderní tvář. První velkou změnou je nový nábytek, jehož uspořádání je, s ohledem na prostorové možnosti učebny, maximálně účelné, přitom však ale i vkusné. Součástí každého z osmnácti míst pro žáky je samostatný stolek, židle a sluchátka s mikrofonem. Ty umožňují žákům poslouchat autentické nahrávky bez vnějších rušivých vlivů.

Díky moderní technice ale nabízí mnohem více, než jen větší šanci porozumět cizojazyčným mluvčím. Třídu je rovněž možné dělit a různým skupinám pouštět odlišné nahrávky, co se obsahu nebo náročnosti týká. Navíc může vyučující komunikovat s jednotlivými žáky zcela individuálně a reagovat na jejich aktuální potřeby při studiu cizího jazyka. Z žáků je také možné tvořit dvojice, které spolu mohou na zadaných úkolech prostřednictvím mikrofonů a sluchátek spolupracovat.

Součástí nové učebny je samozřejmě počítač s internetovým připojením, dataprojektor či interaktivní tabule.

Věřím, že celý prostor je velkou motivací nejen pro učitele ale i pro žáky. Nabízí totiž zcela nové možnosti. Studium se tak může stát ještě pestřejším.

Slavnostní otevření nové jazykové učebny
Slavnostní otevření nové jazykové učebny
Slavnostní otevření nové jazykové učebny
Slavnostní otevření nové jazykové učebny