Jan Amos Komenský

Autor: Administrator, zveřejněno: 18.11.2009


V hodině čtení měly děti ze 3.A za úkol na internetu a v encyklopediích zjistit jméno osobnosti podle podobizny a zadaného slavného výroku .

Po intenzívním pátrání jsme společně na internetu vyhledali jméno J. A. Komenského. V žákovské studovně jsme si vypůjčili knihy o této slavné osobnosti, ve kterých jsme hledali důležité informace. Doma si žáci připravili další zajímavosti z jeho života. Příští den informovali své spolužáky o tom, co je zaujalo. Důležité poznatky jsme zapsali a zakreslili na velké čtvrtky. Práci jsme rozčlenili na život a dílo. Na závěr jsme odpověděli na otázky v pracovním sešitě.

Práce nám přinášela radost, doufejme, že by měl radost i J.A. Komenský.