Ježibaby z družiny

Autor: Global Administrator


Ježibaby z družiny rum carara rum, dělaj s náma blbiny rum carara rum…

Oblíbenou akcí školní družiny se stalo dobrodružné čarodějné nocování. V pátek 24.4.2009 se sešlo ve školní družině 60 čarodějů a čarodějnic.Podmínkou účasti byl čarodějný kostým a opravdu nikdo nezapomněl. Po přivítání jsme se naučili čarodějné zaříkadlo, tanec a zazpívali si čarodějné písně. Následovaly soutěže za sladkou odměnu , opekli jsme si čarodějné buřtíky, a když se setmělo, přesunuli jsme se do chaloupky.  Děti si vyrobily kouzelné lexikony a na památku malé amulety. Nechyběla ani stezka odvahy. Za kouzelným světýlkem přes školní zahradu. Všichni jsme to zvládli. A hurá spát.

Po snídani se s námi některé děti vydaly na pochod Okolo Jaroměře. Protože byl večer náročný, vydali jsme se na trasu 10 km. Cestou děti hledaly obrázky, házely balónky na panáka, opekly si buřtíky a zastřílely si ze vzduchovky. Na závěr jsme se osvěžili dobrou zmrzlinou.

Všichni si zaslouží velkou pochvalu za zdolání celé akce.

Galerie obrázků

Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny
Ježibaby z družiny