Projektový den – Čistý Ostrov

Autor: Administrator, zveřejněno: 21.4.2009


Žáci 6.A prožili 17. dubna 2009  projektový den zaměřený na ekologickou výchovu, spojený s veřejně prospěšnou akcí Za město krásnější (úklid okolí školy). Celý den proběhl ve znamení ekologických aktivit – vytváření  projektu na téma Co dělat, abychom zlepšili své životní prostředí, diskuse o tématu, soutěže a kvízy.

Přes mírné protesty žáků svědčících o neochotě k úklidu považuji tento den za velmi prospěšný pro morální rozvoj žáků. Za podpory Technických služeb města Jaroměře „prokoukl“  i park v okolí školy, kde žáci nasbírali několik pytlů různých odpadků.