Ostrováček opět na „Radosti“

Autor: Administrator, zveřejněno: 16.11.2009


Pěvecký sbor Ostrováček se jako každoročně pilně připravuje na své vánoční koncerty, kterými chce potěšit rodiče, přátele a věrné posluchače dětského sborového zpěvu. A tak vánoční písně, koledy a spirituály rozeznívají prostory školy již od poloviny října.

Ke sborovému zpěvu, ze kterého dýchá radost, síla prožitku a nadšení, neodmyslitelně patří kromě poctivé práce také přátelství, porozumění, ochota pomoci a samozřejmě i dobrá nálada. Proto se děti a jejich učitelé rozhodli, že se vydají na zimní pěvecké soustředění na chatu Radost do Orlických hor. Plni nadšení se všichni sešli 2.11.2009 před svým „Ostrovem“, aby společně prožili čtyři krásné dny. Za necelou hodinu dorazil autobus se zpěváky na vysněné místo, které na první pohled nabízelo příjemný pracovní pobyt.

Brzy po příjezdu, stejně jako v kteroukoliv denní dobu, se zpívalo a zpívalo… Odpolední bílá nadílka prvního sněhu krásně dokreslila předvánoční zpívání koled a spirituálů. Děti neodolaly nabídce zimní přírody, a proto odpolední procházky byly ve znamení koulování a stavění sněhuláků. Večer se všichni zúčastnění těšili na společné hry, které je opravdu bavily.

Čtyři dny uběhly jako voda a pod vedením svých učitelů V. Nejedlé, M. Morávka a M. Lelkové děti prožily nejen hodiny plné soustředné práce na přípravě vánočních koncertů, ale i chvíle radosti, odpočinku a zábavy.

Z vlastní tvorby dětí uvádím: 

Práce kus jsme odvedli,
sami jsme se divili.
Učitelé byli rádi,
že jsme všichni kamarádi.“