Deváťáci v jaroměřském muzeu

Autor: Administrator, zveřejněno: 3.4.2009


Navštívili jsme výstavu zaměřenou na josefovského rodáka, spisovatele Miroslava Ivanova.

Blížící se nedožité 80. výročí narození spisovatele Miroslava Ivanova, rodáka z Josefova, přivedlo žáky devátých tříd do jaroměřského muzea, aby v rámci vyučovací hodiny českého jazyka navštívili výstavu celosvětově uznávaného autora literatury faktu. Přímo na místě zjišťovali nové informace, které se týkaly spisovatelova života, vydaných knih a ocenění, která získal. Z jeho tvorby je zajímala Záhada Rukopisu královédvorského, Atentát na R. Hendricha, Zahrada života paní Betty nebo Požár Národního divadla aneb Příliš mnoho náhod.

Získané vědomosti budou žáci využívat v hodinách českého jazyka, aby lépe poznali literaturu faktu a jejího představitele Miroslava Ivanova.