Ostrováček Na Ostrově

Autor: Administrator, zveřejněno: 18.12.2009


Poslední vánoční vystoupení pěveckého sboru Ostrováček se uskutečnilo ve čtvrtek 17.12.2009 v aule ZŠ Na Ostrově. Již tradičně se setkalo věrné publikum se svými zpěváčky, aby si poslechem známých písní a spirituálů připomnělo blížící se vánoční svátky.  Zimní náladu dokreslovala i bílá nadílka prvního sněhu. A tak se aula školy naplnila líbeznými melodiemi, které vyvolávaly u přítomných tu pravou předsváteční atmosféru. Zpěváčci nastupovali za světla svíček a překvapili dynamickým závěrem písně Hej, člověče boží.

V první části koncertu zazněly spolu s Rolničkami klasické české koledy ve dvojhlasích úpravách. V druhé části se představil se svým programem komorní sbor sestavený z bývalých členek hlavního sboru, které se scházely každou neděli již od poloviny října. V závěrečném bloku zazpíval hlavní sbor společně s komorním spirituály a písně za doprovodu  nejen klavíru, ale i kontrabasu, kytar, fléten, houslí, metalofonu a doprovodných nástrojů.  Dlouhotrvající potlesk na závěr si vyžádal jako přídavek i píseň Kam ti všichni lidé jdou. S přáním příjemně prožitých vánočních svátků a šťastného nového roku 2010 se všichni rozešli. Před aulou si přítomní mohli zakoupit krásné dárečky pro své blízké, které vyrobily děti z družiny ZŠ Na Ostrově. 

Ostrováček Na Ostrově