Dějiny očima žáků devátých tříd

Autor: Administrator, zveřejněno: 10.12.2009


V listopadu jsme si připomněli významný den v historii naší země. Téma historie se proto také promítlo i do hodin anglického jazyka.

Shodou okolností se v předposledním měsíci roku věnujeme v rámci tématických plánů pro devátý ročník důležitému datu v historii Velké Británie, a to roku 1666, kdy došlo k velkému požáru (The Great Fire of London). Ten zničil téměř celý Londýn.

Následně jsme si proto připomněli historické milníky našich dějin. Žáci si zvolili témata vztahující se k naší zemi. Fantazie skutečně pracovala na maximální výkon a v závěru jsme mohli nahlédnout do starých českých bájí a pověstí (Libuše), připomenout si Karla IV. i husitské války, zamyslet se nad životním osudem Rudolfa II. nebo Jana Ámose Komenského. Jiné projekty uváděly své diváky a posluchače do dob, které bychom nemohly nazvat „dávno minulými“. A tak jsme prošli oběma světovými válkami, připomněli si invazi vojsk Varšavské smlouvy a celou řadu uzavírala Sametová revoluce a tedy rok 1989.

Témata, která znají žáci převážně z hodin dějepisu, získala při zpracovávání v cizím jazyce trochu jiný rozměr. Rozhodně jsme si všichni uvědomili, že na mnohé z naší historie můžeme být právem hrdí.

Dějiny očima žáků devátých tříd
Dějiny očima žáků devátých tříd
Dějiny očima žáků devátých tříd
Dějiny očima žáků devátých tříd
Dějiny očima žáků devátých tříd
Dějiny očima žáků devátých tříd
Dějiny očima žáků devátých tříd