Nakresli Mongolsko!

Autor: Administrator, zveřejněno: 16.2.2010


Právě tak byla nazvána výtvarná soutěž, do které se zapojili všichni žáci třídy V.A.

Tou největší inspirací pro nás byly fotografie, které nám poskytl pan učitel Pavel Pejchar ze své vlastní cesty po Mongolsku. Velvyslanectví České Republiky, které sídlí v hlavním městě Ulánbátaru vystaví nejlepší práce u příležitosti 60.výročí navázání diplomatických styků.Na naše kresby se ale hlavně těší mongolské děti, které zase kreslí naší zemi.

Olon olon amdžilt chusje! (mongolsky: Hodně úspěchů!)

Nakresli Mongolsko!
Nakresli Mongolsko!