Kniha mého srdce

Autor: Global Administrator, zveřejněno: 5.7.2009


V souvislosti s celorepublikovou soutěží Kniha mého srdce píší naši žáci slohové příspěvky na téma Kniha, která u mne vítězí.

Žáci 6.A v rámci literární výchovy zpracovali své příspěvky do soutěže, která probíhá v celé republice a je mediálně známá pod názvem Kniha mého srdce. V Jaroměři je soutěž organizována Městskou knihovnou pod názvem Kniha, která u mne vítězí. Všeobecně se ví , že dnešní mladá generace nemá v oblibě četbu tolik, jako tomu bylo dříve, čímž se ochuzuje
o rozvoj fantazie a neupevňuje si gramatické jevy. To se projevuje v úpadku běžné češtiny.

Žáci napsali velmi pěkná pojednání o knížkách, které jim byly většinou čteny v útlém dětství, z čehož vyplývá, že by rodiče neměli váhat obětovat čas a trávit se svými ratolestmi chvíle nad knížkou. Děti si totiž opravdu pamatují, co jim bylo maminkami, tatínky či  babičkami čteno.

Do soutěže byly vybrány nejlepší příspěvky a napjatě očekáváme, zda mezi oceněnými budou i naši žáci..