Poznáváme naše město

Autor: Administrator, zveřejněno: 19.4.2010


V hodinách anglického jazyka jsme se začátkem měsíce dubna věnovali se šesťáky místu, kde žijeme a našemu okolí obecně. Výstupem našeho snažení se měl stát plakát, který by představil naše město a jeho zajímavosti.

V přípravné fázi našeho projektu jsme si vyšli mimo budovu školy, abychom se seznámili s místy, která budeme popisovat. U každého z nich jsme se zastavili (knihovna, park, škola, náměstí, chrám Sv. Mikuláše, atd.) a děti se pokusily říci o něm co nejvíce informací v anglickém jazyce.

V další hodině jsme se pustili do zpracovávání našich poznatků. K dispozici jsme měli mnoho obrázkových materiálů, které si děvčata a chlapci přinesli. A tak se stříhalo, lepilo, hledalo ve slovnících a kreslilo.

S výsledkem naší práce se můžete seznámit v jazykové učebně, kde jsou plakáty vystavené. Žákům se projekt nejenom líbil, ale pro mnohé přinesl poznatky o místě, ve kterém od narození žijí, a o kterých něměli doposud příliš informací.

Závěrečná prezentace byla hodně netradiční. Do hodiny anglického jazyka nám totiž zavítal host z Velké Británie, dokonce přímo z Londýna. A tak jsme zjistili, že naši práci můžeme využít i jako turistického průvodce pro cizince. Děti nejenom vyprávěly o svém městě, ale dokázaly odpovídat na dotazy v jazyce, jehož studiu se již několik let věnují. Vzhledem k tomu, že pro velkou část žáků to bylo první setkání s „opravdovou“ Angličankou, byl celý zážitek ještě silnější.

Poznáváme naše město
Poznáváme naše město