Skokan roku

Autor: Administrator, zveřejněno: 29.9.2009


Dne 16.9. 2009 proběhlo na MěÚ v Jaroměři vyhodnocení soutěže „Skokan roku“. Slavnostního vyhlášení se zúčastnili ocenění žáci všech jaroměřských základních škol, včetně školy Speciální a školy Praktické.

“Skokanem roku“ se stali ti žáci, kteří dosáhli během minulého školního roku úspěchů v učení, chování, mimořádných výsledků ve školních soutěžích apod. Diplomy předával dětem místostarosta František Vrabec, člen Rady města a ředitel ZŠ Na Ostrově Mgr. Miloš Tomek a ing. Oldřich Jiráček, který soutěž zároveň organizoval. “ Skokany roku“ v ZŠ Na Ostrově se stali David Syrovátka, Adéla Šimková, Jan Halamka a Markéta Machová. Hlavní odměnou pro vítěze byl celodenní výlet do Prahy konaný dne 17.9. 2009.

Skokan roku
Skokan roku