Exkurze do Juty

Autor: Global Administrator


Žáci 9.A navštívili v rámci Volby povolání dne 14.4. 2010 jaroměřský závod 04 Juta.

Podle informace pana Flaxy celý podnik čítá 15 závodů s 2 800 zaměstnanci. Zaměřuje se na výrobu polypropylénových a polyetylénových vláken pro výrobu fólií a plastových pytlů. Žáky zaujala černá hydroizolační pětimetrová fólie, která se používá na ekologické uskladnění a likvidaci odpadů a izolaci střešních krytin. Žáci byli překvapeni velkou hlučností provozů tkalcoven. Sami pocítili bolest v uších, kterou jim tento hluk, byť krátkodobý, způsobil.

Exkurze do Juty
Exkurze do Juty
Exkurze do Juty