SCIO testování žáků devátých tříd

Autor: Administrator, zveřejněno: 30.11.2009


V minulém týdnu se nejstarší žáci naší školy zúčastnili celostátního testování, které by jim mělo poskytnout informaci o míře jejich znalostí.

V pondělí 23.11. dělali žáci testy z obecných studijních předpokladů a z českého jazyka, v úterý pak z matematiky a někteří i z anglického jazyka. Němčináři prováděli svůj test v pátek. Jazykové testy se dělaly v počítačové učebně, zbylé probíhaly normálně ve třídách. Žáci vybírali vždy jednu správnou odpověď z několika možných, za kterou mohli získat jeden bod. Pokud odpověděli špatně, část bodu se jim strhávala. Bylo tedy lepší neodpovídat vůbec, pokud neznali správnou odpověď. Výhodou takového testování je, že žáci mají možnost zjistit, jak si stojí v jednotlivých předmětech ve srovnání s druhými. Zároveň se tím dělají obrázek o možné podobě přijímacích zkoušek, protože SCI testů dnes využívá většina středních škol. 

Sami žáci po testech sdělovali, že jim přišly těžké a že na ně měli málo času. Je však potřeba říci, že při přijímacím řízení to nebude jiné a že teď mají ještě dostatek času se připravit. Záleží jen na nich, zda se k tomu postaví zodpovědně a svědomitě.