Čistý Ostrov

Autor: Administrator, zveřejněno: 30.4.2009


Dne 17. dubna se páťáci v rámci projektového dne „Čistý Ostrov“ zúčastnili úklidu okolí školy. Akce „Za město krásnější“ proběhla ve spolupráci s Technickými službami v Jaroměři.

Děti se s velkou vervou pustily do práce. Sbíraly do velkých igelitových pytlů a svůj přidělený „rajón“ důkladně pročistily. Od Technických služeb dostali za práci zaslouženou sladkou odměnu. Po návratu do školy shlédly film Ropáci, po kterém  následovala diskuse  k problematice znečišťování životního prostředí.