Projekt Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově aneb „jak jsme slavili“

Autor: Administrator, zveřejněno: 30.11.2009


Ano, slavili jsme a měli jsme báječný důvod k oslavě - jako jedna z mála škol v regionu jsme se totiž chopili možnosti ucházet se o prostředky z Evropských fondů a uspěli jsme !!!  Podařilo se nám získat téměř 3 milióny Kč na realizaci projektu nazvaného Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově.

A tak se 12. listopadu 2009 zaplnily prostory naší školy vedoucími pracovníky škol z Hradce Králové, Trutnova, Náchoda, Jaroměře ….; zástupci z Městského úřadu Jaroměř; z České školní inspekce i současnými i bývalými pedagogy; Nechyběl ani generální dodavatel, subdodavatelé a další významní partneři, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli. Přijela také milá návštěva z naší partnerské školy v polských Ziebicích v čele s paní ředitelkou Dorotou Hirchovskou.

Ale než jsme mohli nyní v listopadu slavit, měli jsme za sebou dlouhou cestu. Nejprve musel přijít dobrý nápad, pak následovala neuvěřitelná spousta práce a času stráveného jak nad tvorbou projektu, tak nad jeho následnou realizací.

A jaký je výsledek? Přijďte se podívat do školy. Najdete zde perfektně vybavenou jazykovou učebnu, zmodernizovanou hardwarovou infrastrukturu (serverové řešení) i žákovskou studovnu. A právě na žákovskou studovnu se žáci i učitelé nejvíce těšili. A proč?

Žákovská studovna totiž zatím není součástí běžného vybavení základních škol. V širokém okolí jsme vlastně jedinou základní školou, která se rozhodla tímto způsobem zkvalitnit a „modernizovat výukové metody“. Víme totiž, že i malí školáci chtějí samostatně získávat informace, ať už z knih nebo z internetu, chtějí rozvíjet své zájmy a uspokojit svou zvědavost, pracovat nad svěřeným úkolem v týmu, připravovat se na různé vědomostní soutěže apod. To vše i řadu dalších věcí jim „jejich“ studovna umožní.

Mohou ji využívat během výuky:
- společně s celou třídou a vyučujícím,
- ve skupince (vyučující např. několik žáků na začátku hodiny vyšle zpracovat určitý úkol a v závěru hodiny  žáci splněný úkol před třídou prezentují).

Studovna je otevřena také pro samostatnou práci dětí - ráno před vyučováním a odpoledne po vyučování. Moderní vybavení studovnyny jim poskytuje řadu možností. Žáci zde najdou 7 počítačů s rychlým přístupem na internet, umožňujících i střih video a audio souborů. Dále interaktivní tabuli, 8 digitálních fotoaparátů a 6 videokamer, které využijí především při projektovém vyučování i při získávání materiálů pro školní web, školní kroniku, žákovský časopis atd. A nechybí ani velké množství tištěné literatury – jsou zde encyklopedie, dětské odborné knížky, slovníky, beletrii, učební texty …  I děti, které nemají doma přístup k internetu, mohou např. zpracovávat zadané referáty, zhlédnout zajímavé dokumenty apod. Při všech činnostech jim bude nápomocna paní učitelka Mgr. Milena Lelková.

Nezapomněli jsme ani na rodiče našich žáků. I oni mohou do knihovny v odpoledních hodinách přijít a najdou zde „rodinnou knihovnu“ – publikace z oblasti pedagogiky a psychologie, biologie dítěte, materiály z oblasti nápravy specifických poruch učení a chování, prevence sociálně-patologických jevů, zdravého životního stylu ….

Žákovská studovna i zmodernizovaná jazyková učebna nám poskytují řadu možností, jak naplnit náš školní vzdělávací program nazvaný „Ostrov porozumění“ a jak ještě více zkvalitnit výuku.

Máme další „poklad na Ostrově“.

Galerie obrázků

Projekt Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově aneb „jak jsme slavili“
Projekt Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově aneb „jak jsme slavili“
Projekt Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově aneb „jak jsme slavili“
Projekt Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově aneb „jak jsme slavili“
Projekt Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově aneb „jak jsme slavili“
Projekt Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově aneb „jak jsme slavili“
Projekt Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově aneb „jak jsme slavili“
Projekt Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově aneb „jak jsme slavili“
Projekt Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově aneb „jak jsme slavili“
Projekt Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově aneb „jak jsme slavili“
Projekt Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově aneb „jak jsme slavili“
Projekt Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově aneb „jak jsme slavili“
Projekt Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově aneb „jak jsme slavili“
Projekt Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově aneb „jak jsme slavili“