Dobrý start podruhé

Autor: Administrator, zveřejněno: 4.11.2009


Tentokrát jsme se s předškoláky a s jejich rodiči sešli 20. října v budově školní družiny na „Matysáku“.

S dětmi jsme prošli prostory školní družiny. Nejvíce je zaujalo mnoho krásných hraček, počítačová učebna i pěkná podzimní výzdoba. Společně jsme zopakovali básničku z minulého setkání, procvičili jsme prstíky, abychom zvládli několik grafomotorických cviků. Ty dopadly na jedničku.

„Co nám řekl delfín?“ Tak to je název příštího setkání. Nezapomeňte! Sejdeme se v úterý 24. listopadu v 15,30 hod.v budově naší školy.

Dobrý start podruhé
Dobrý start podruhé
Dobrý start podruhé