Prevence sociálně-patologických jevů

Autor: Administrator, zveřejněno: 27.11.2009


Již několik let naše škola spolupracuje s s řadou různých organizací za pomoci Městského úřadu Jaroměř na programu prevence sociálně patologických jevů u žáků. Jedná se o různé besedy, exkurze, divadelních představení apod. V letošním školním roce naši žáci absolvují tyto akce:

1. ročník:
- divadelní představení Divadla E. Hruškové a J. Přeučila

2. ročník:
- ukázka výcviku službních psů Městské policie Jaroměř  
         

3., 4., 5.r. :
- exkurze do hasičské zbrojnice Jaroměř
- interaktivní beseda s pracovníky Českého Červeného kříže o první pomoci
- ukázka výcviku služebního psa spojená s besedou s pracovníky Cizinecké policie ČR
 
6. ročník:
- beseda s protidrogovým koordinátorem Mgr. Pilným
- exkurze na Obvodní oddělení Policeie ČR v Jaroměři
- PEER program ve spolupráci s pracovníky Milíčova domu

7.ročník:
- beseda s MUDr. Kaválkovou o zdravém životním stylu
- beseda s psycholožkou PaedDr. Kmeťovou

8. ročník:
- nácvik řešení možných krizových situací pro dívky s pracovníky Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové

9. ročník:
- beseda s pracovníky věznice Pardubice
- talk show

Jak je vidět, věnujeme této prevenci velkou pozornost. Nechceme totiž patřit mezi školy, které problém řeší až ve chvíli, kdy už vznikne. Myslíme si, že je lépe vynaložit úsilí a čas  na prevenci, než jen „hasit, co už hoří“.