Exkurze do firmy ODES Jaroměř

Autor: Administrator, zveřejněno: 19.10.2009


Dne 7.10. 2009 žáci 9.B navštívili firmu ODES Jaroměř.

V úvodu ing. Friml seznámil žáky s výrobním programem. Firma vyrábí stroje na ekologické zpracování odpadu – to znamená různé drtičky, třídičky, dopravníky nebo celé linky, které upravuje podle přání zákazníků. Žáky nejvíce zaujala ukázka 1. fáze výroby – grafická příprava strojů na počítači v oddělení konstrukce a závěrečná fáze – drcení odpadů v malé drtičce. Velký údiv vyvolaly také vzorky nadrceného odpadu – papírového, dřevěného, gumového či kovového, ale zejména hromádka, která zbyla z jejich počítačového miláčka.

Exkurze do firmy ODES Jaroměř
Exkurze do firmy ODES Jaroměř
Exkurze do firmy ODES Jaroměř