Vánoční koncert malého Ostrováčku

Autor: Administrator, zveřejněno: 8.12.2009


Zasedací síň ZŠ Na Ostrově se v pondělí 7.12.2009 zaplnila rodiči a přáteli sborového zpěvu. Všichni se přišli potěšit písněmi, které všem připomněly blížící se vánoční svátky.

Nejdříve vystoupil sboreček Sluníčko z MŠ Lužická, potom se představily děti ze Zvole a nakonec vystoupil se svým program přípravný sbor Ostrováček. Na závěr si všichni zpěváčci zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán. Ke zpěvu dětí se přidalo i milé obecenstvo, které odměňovalo hudební vystoupení dlouhotrvajícím potleskem.

Galerie obrázků

Vánoční koncert malého Ostrováčku
Vánoční koncert malého Ostrováčku
Vánoční koncert malého Ostrováčku
Vánoční koncert malého Ostrováčku
Vánoční koncert malého Ostrováčku
Vánoční koncert malého Ostrováčku
Vánoční koncert malého Ostrováčku
Vánoční koncert malého Ostrováčku
Vánoční koncert malého Ostrováčku