Kroužek dramatické výchovy

Autor: Administrator, zveřejněno: 1.11.2009


Už čtvrtý rok probíhá ve škole ve Zvoli jednou týdně neplacený kroužek dramatické výchovy.

V letošním roce se přihlásilo jedenáct dětí ve věku 6 – 9 let. Cílem tohoto zájmového útvaru je osobnostní a sociální rozvoj dětí. K tomu slouží spousta zajímavých metod a technik. Děti se prostřednictvím her a cvičení učí citlivě vnímat sebe a okolí, trénují smyslové vnímání, rytmické cítění a představivost. Většina činností je postavena na spolupráci, kdy mezi sebou musejí komunikovat, naslouchat si a někdy i ustoupit ze svých požadavků. V dramatických hrách dostávají děti příležitost zažít a řešit situace, se kterými se mohou později reálně setkat. Mají tak příležitost se na ně připravit a uvědomit si rizika. Děti jsou opravdu šikovné a dělají velké pokroky. Snažím se volit zajímavá témata a těší mě, že přicházejí na kroužek rády.

Kroužek dramatické výchovy
Kroužek dramatické výchovy
Kroužek dramatické výchovy
Kroužek dramatické výchovy
Kroužek dramatické výchovy
Kroužek dramatické výchovy
Kroužek dramatické výchovy
Kroužek dramatické výchovy