My family (Moje rodina)

Autor: Administrator, zveřejněno: 16.6.2010


V letošním školním roce se nám podařilo ve všech ročnících realizovat celou řadu projektů. Jedním z posledních z nich by ten, kterému se věnovali žáci šestého ročníku. Spočíval ve vymyšlení imaginární rodiny a následně jejího popisu.

Děvčata a chlapci nápady nešetřili. A tak byl výsledný projekt každého z nich skutečně neopakovatelným dílem. Někteří se rozhodli utéci z reálného světa lidí a jejich pracovní prostor zaplnili obrázky postaviček všeho druhu. Někteří se do tématu ponořili natolik, že si dokonce všechny „členy“ rodiny zcela vymysleli a namalovali (rodina pastelek nebo delfínů). Některé rodiny byly zase velmi blízké těm reálným. Děti zahrnuly do práce i takové věci, jako jsou například nevlastní rodiče sourozenci.

Následoval podrobný popis a potom už jsme se těšili na závěrečnou prezentaci naší práce. Na vítězi jsme se tentokrát opravdu neshodli. A je tomu dobře, protože výborných projektů byla celá řada. Nevěříte? Potom využijte možnosti nahlédnout pod tužku dětí alespoň prostřednictvím fotografií.

Galerie obrázků

My family (Moje rodina)
My family (Moje rodina)
My family (Moje rodina)
My family (Moje rodina)
My family (Moje rodina)
My family (Moje rodina)
My family (Moje rodina)
My family (Moje rodina)
My family (Moje rodina)