Ve třídě využíváme nejmodernější techniku

Autor: Administrator, zveřejněno: 20.1.2010


V rámci projektu Učíme interaktivně jsme ve tídě 3.A na konci roku dostali dárek – interaktivní tabuli.     

Od nového kalendářního roku pracujeme ve třídě 3 A na nové interaktivní tabuli. Využíváme ji běžně v hodinách českého a anglického jazyka, matematiky a prvouky. V českém jazyce jsme procvičovali  slovní druhy a vyjmenovaná  slova,  v matematice nám posloužila čtvercová síť, v prvouce jsme si našli spoustu zajímavostí k učivu. Těšíme se, až budeme pracovat s tabulí i v ostatních předmětech.

Běžně si vyhledáváme informace na internetu. Během chvilky se dozvíme zajímavosti o spisovatelích, skladatelích, malířích, knihách atd.

Žáci začali používat interaktivní tabuli se zájmem, na hodiny se těší. Za sebe mohu říci, že mít ve třídě takového pomocníka je skvělé.

Galerie obrázků

Ve třídě využíváme nejmodernější techniku
Ve třídě využíváme nejmodernější techniku
Ve třídě využíváme nejmodernější techniku
Ve třídě využíváme nejmodernější techniku
Ve třídě využíváme nejmodernější techniku
Ve třídě využíváme nejmodernější techniku
Ve třídě využíváme nejmodernější techniku
Ve třídě využíváme nejmodernější techniku
Ve třídě využíváme nejmodernější techniku
Ve třídě využíváme nejmodernější techniku
Ve třídě využíváme nejmodernější techniku
Ve třídě využíváme nejmodernější techniku