4.A na exkurzi v Kutné Hoře

Autor: Administrator, zveřejněno: 25.9.2009


V červnu jsme si naplánovali, že se na začátku nového školního roku společně se 4. B vypravíme do Kutné Hory.

Vyjeli jsme v úterý 8. září . Cesta nám rychle uběhla a těšili jsme na první cíl naší výpravy – podivuhodnou Kostnici. Tam nás upoutaly lustry, sloupy a především pyramidy vytvořené z  kostí. Dozvěděli jsme se, že byly sestaveny z pozůstatků asi 40 tisíc lidí převážně z doby velkého moru a husitských válek.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie byla naší další zastávkou. Tato nejstarší gotická katedrála ve střední Evropě byla letos po rozsáhlých opravách znovu po osmi letech zpřístupněna.

Nevynechali jsme ani nedaleké České muzeum stříbra. Po úvodních slovech průvodkyně o způsobu života a práce horníků v podzemí při těžbě stříbra, jsme si oblékli bílé přilby a pláště. Každý dostal lucerničku a vydali jsme se do části zpřístupněného dolu. Bylo pro nás velkým překvapením, v jakých podmínkách horníci těžili stříbro, po jakých žebřících se dostávali dolů a kolik hodin jim trvala cesta na povrch. Děti byly statečné, nezalekly se úzkých chodbi??ek ani tmy, která nastala, když jsme všechna světla zhasli. Na konci prohlídky jsme se dozvěděli, jak se razily stříbrné mince.

Díky panu Rudolfskému jsme v Kutné Hoře ochutnali výborné hroznové víno a prohlédli si prostory, kde se vyrábí, skladuje a ochutnává to „tekuté“.

Příjemnou tečkou za naší exkurzí byla návštěva kutnohorské cukrárny s vynikající zmrzlinou.

Celý den nás provázelo sluníčko. Poděkování patří panu řidiči, který nás ochotně zavezl tam, kam jsme potřebovali a bezpečně nás dovezl zpět ke škole.