Den bezpečí ve druhé třídě

Autor: Administrator, zveřejněno: 10.5.2010


Dne 7. května 2010 proběhl na naší škole již tradiční Den bezpečí. Žáci se po celou dobu vyučování věnují tématům, která bezprostředně s jejich bezpečím souvisí (zranění, násilí, šikana, evakuace školy, atd.). V případě, že se do takto nepříznivé situace dostanou, měli by ji umět čelit zkušeněji.

Ve 2.A jsme se v prvních hodinách vyučování věnovali praktickému nácviku ošetření. Děti si ve skupinkách připravily scénky, při kterých vždy došlo k fiktivnímu zranění některého ze zúčastněných. Učili jsme se, jak v podobných situacích reagovat a zraněnému poskytnout pomoc. Nacvičovali jsme stabilizovanou polohu, obvazovali jsme ruce, nohy, dokonce i hlavy. A v neposlední řadě jsme mluvili o tom, jak se zraněním samotným vyhnout.

Následně jsme si ve studovně pustili film ze série Byl jednou jeden život. Zde je, pro děti přijatelnou formou, vysvětlen základ o fungování lidského těla a jeho reakcích v nestandardních situacích.

Ještě před vyhlášením samotné cvičné evakuace jsme společně diskutovali o tom, co dětem v jejich věku hrozí a jakým způsobem se takových nebezpeční vyvarovat. V závěru jsme se přesunuli do školní družiny, která je určena jako místo pro shromažďování prvostupňových žáků v případě ohrožení.

Doufám, že si žáci z celého dne a jeho průběhu odnesou řadu poučení. A úplně ze všeho nejvíc jim potom přeji, aby se jich toto téma týkalo vždy jen v rovině teoretické.


Den bezpečí ve druhé třídě
Den bezpečí ve druhé třídě
Den bezpečí ve druhé třídě
Den bezpečí ve druhé třídě
Den bezpečí ve druhé třídě
Den bezpečí ve druhé třídě