Beseda se senátorem

Autor: Administrator, zveřejněno: 3.11.2009


Dne 2.11. 2009 proběhla v aule školy beseda se senátorem za ODS Ing. Petrem Pakostou, kterou pro žáky 9. tříd zajistila paní výchovná poradkyně Jana Doubková.

Žáci si tak mohli ověřit a doplnit své znalosti z hodin dějepisu a občanské výchovy. V úvodu pan senátor v kostce nastínil historii státních zřízení. Aby se žáci lépe orientovali, uvedl rozdělení státní moci na výkonnou, soudní a zákonodárnou. Tu pak podrobněji na parlament a senát.  Větší část besedy věnoval zvědavým otázkám žáků na práci senátora. S žáky navázal bez problémů kontakt, jejich pozornost si získal vyhlášením soutěže.

Beseda se senátorem