Výuka na naší škole

Autor: Ing. Jaroslav Schovánek, zveřejněno: 30.6.2010


Obecně panuje v myslích nás všech očekávání, že škola má dívky a chlapce připravit do dalšího života a na budoucí povolání. A ne jinak tomu je i Na Ostrově.

Dnešní školství klade nemalé nároky na žáky i učitele. Pedagogové jsou neustále vzděláváni a na základě četných studií a výzkumů se snaží udělat celý výchovně vzdělávací proces maximálně účelný. Přitom jsou však motivováni snahou učinit ho i zábavným, tak aby vynikal aktivitou a cíl hodiny byl snadněji dosažitelný.

Princip názornosti figuruje v podvědomí rodičů stejně tak jako očekávání, že jejich dítě bude po absolvování každého ze stupňů vzdělávací soustavy České republiky lépe připraveno pro výzvy, které mu život chystá. Učitelé Základní školy Na Ostrově jsou si tohoto „očekávání“ vědomi a v rámci všech vyučovaných předmětů se snaží své svěřenci vzdělávat a aktivně naplňovat odkaz takových velikánů jako byl např. Jan Ámos Komenský.

Ten ve svých vrcholných dílech klade důraz na to, abychom se vše nové snažili pohlcovat zapojením co největšího počtu smyslů. To je také každodenní realitou vyučování na naší škole. Snažíme se využívat nejen sluch a zrak, ale i hmat, čich, mnohdy i chuť.

Nevěříte? Stačí se podívat a věřím, že svůj názor změníte.

Výuka na naší škole
Výuka na naší škole
Výuka na naší škole