Namáháme mozek 2

Autor: Administrator, zveřejněno: 20.11.2009


Další hádanka k procvičení mozkových závitů.

Magický čtverec

Napište na vynechaná místa správná čísla tak, aby platily vyznačené výsledky.Řešení minulé hádanky:

Pohádka o třech princeznách

Jeden král měl tři dcery: Anežku, Bertu a Cecílii. Anežka vždycky mluvila pravdu, Berta vždycky lhala a Cecílie někdy mluvila pravdu a někdy lhala. Jednoho dne ke dvoru přijel cizí princ, aby se ucházel o pravdomluvnou Anežku. Král jej zavedl do trůnní síně, kde všechny tři dcery seděly vedle sebe. A že princi Anežku dá, pokud pozná, která z nich to je. Přitom každé z nich smí položit jedinou otázku. Princ chvíli přemýšlel a pak položil všem tutéž otázku: „ Jak se jmenuje princezna, která sedí uprostřed ?“ Princezna sedící vlevo odpověděla : „ Anežka“ . Princezna sedící uprostřed odpověděla: „ Berta“.  Princezna sedící vpravo řekla :                „ Cecílie."

Princ se jen maličko zamyslel a princeznu podle odpovědí poznal.

Která z princezen je pravdomluvná Anežka?

Mohou nastat tyto situace:
vlevo sedí - uprostřed sedí - vpravo sedí

1) Anežka - Berta - Cecílie
2) Anežka - Cecílie - Berta
3) Berta - Anežka - Cecílie
4) Berta - Cecílie - Anežka
5) Cecílie - Anežka - Berta
6) Cecílie - Berta - Anežka

Jediná správná odpověď je 4) - princ si vybere princeznu Anežku sedící vpravo.

Namáháme mozek 2