Spring is coming …

Autor: Administrator, zveřejněno: 26.3.2010


Poslední „zimní“ březnový pátek probíhal na naší škole Pampeliškový den. Přicházející jaro bylo patrné z veselého žluto zeleného oblečení většiny žáků. Téma však zasáhlo i do výuku běžných předmětů.

Žáci čtvrtých a pátých tříd se při hodině anglického jazyka zaměřili na tvorbu jarního obrázkového slovníčku. A tak se rozdané papíry během okamžiku začaly měnit v rozkvetlé louky plné prvních jarních kvítků. Nechyběly samozřejmě ani velikonoční motivy. A tak na našich výtvorech můžete zahlédnout košíky plné pestrobarevných vajíček, zajíčky, kuřátka nebo pomlázky.

Ke všem obrázkům jsme následně připojili anglické popisky. K tomu nám samozřejmě naše dosavadní vědomosti nestačily, i když si děti mnoho „jarních“ výrazů pamatovaly z předchozích let. A proto jsme se učili pracovat se slovníkem. Děti se nejprve zaměřily na to, jak jsou slova ve slovnících řazena. Za chvilku se již celou třídou neslo neustálé „drmolení“ abecedy,a případů, kdy potřebné slovo „úplně určitě ve slovníků chybí“, postupně ubývalo.

Na konci každé z hodin ležel před každým žáčkem obrázek, který jaro vystihoval přímo perfektně. A protože jsme rádi, že už ve slovníků hledat umíme, určitě se k této činnosti v některé z příštích hodin opět vrátíme. Ona ta písmenka totiž z abecedy někdy přímo záhadně zmizí.