Exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně

Autor: Administrator, zveřejněno: 30.9.2009


Exkurzi do vodní elektrárny Dlouhé Stráně pro vybrané žáky z 8. a 9. tříd jsme zvolili jako doplněk výuky na žádost žáků. Ti probírali výrobu elektrické energie a různé typy elektráren na konci osmého ročníku v hodinách fyziky.

Elektrárna Dlouhé Stráně se nachází v krásné přírodě Jeseníků, kterou naprosto ničím nenarušuje. Nabízí tak příklad ekologického řešení výroby elektrické energie. Stala se dominantou kraje, neboť její horní nádrž leží ve výšce 1 300m. Je častým cílem exkurzí, protože její technologické řešení výroby elektrické energie je jedinečné.

Měli jsme za to, že by bylo škoda žákům tuto raritu neukázat. Zvláště, když dostupnost pro jednotlivce, mnohdy z rodin sociálně slabších, je omezená. Návštěvy elektrárny jsou vyloženě koncipovány pro celé skupiny. Profesionální průvodce podává dětem zasvěcený výklad a na modelu názorně předvádí fungování elektrárny. Zážitkem pro žáky je prohlídka turbín v podzemí a hlavně výjezd autobusem až na samotný vrchol hory Dlouhé Stráně, kde leží horní nádrž elektrárny.

O tom, že v žácích zanechala exkurze nezapomenutelný dojem, svědčí i fakt, že už přišli sami s novým nápadem – navštívit historickou elektrárnu Hučák v Hradci Králové.

Pokud to bude jen trochu možné, i toto přání se jim pokusíme splnit.

Exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
Exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
Exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
Exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně