Nový volitelný předmět v rozvrhu žáků osmého ročníku

Autor: Administrator, zveřejněno: 30.11.2009


Žáci budoucích osmých tříd dostávají v závěru školního roku možnost zvolit si z nabídky volitelný předmět, kterým se v dalším školním  roce budou zabývat v rozsahu dvě hodiny týdně. Část současných osmáků má od září v rozvrhu zkratku AKV, která znamená Anglická konverzace volitelná.

Cílem tohoto předmětu je naučit se aktivně používat svou znalost angličtiny a rozvinout své dovednosti. V hodinách se proto zaměřujeme na práci s autentickými texty, poslech či užívaní běžného jazyka v každodenním životě. Každý měsíc se věnujeme jednomu tématu (např. Holiday, That´s where I live, The seasons of the year, Special days, Education for life, atd.). Upevňujeme si slovní zásobu, která se k tématu pojí, a v závěru měsíce pak celé téma završujeme zpracováním projektu nebo psaním eseje. Velkým pozitivem nového předmětu je i to, že ve skupině je jen třináct žáků. To znamená, že každý dostává větší prostor k tomu, aby se mohl naučit v cizím jazyce formulovat své názory.

Přilohou je několik fotografií, které zachycují žáky AKV při různých aktivitách v rámci výuky.

Galerie obrázků

Nový volitelný předmět v rozvrhu žáků osmého ročníku
Nový volitelný předmět v rozvrhu žáků osmého ročníku
Nový volitelný předmět v rozvrhu žáků osmého ročníku
Nový volitelný předmět v rozvrhu žáků osmého ročníku
Nový volitelný předmět v rozvrhu žáků osmého ročníku
Nový volitelný předmět v rozvrhu žáků osmého ročníku
Nový volitelný předmět v rozvrhu žáků osmého ročníku
Nový volitelný předmět v rozvrhu žáků osmého ročníku
Nový volitelný předmět v rozvrhu žáků osmého ročníku
Nový volitelný předmět v rozvrhu žáků osmého ročníku
Nový volitelný předmět v rozvrhu žáků osmého ročníku