Exkurze na Gymnázium a Střední odbornou školu Jaroměř

Autor: Administrator, zveřejněno: 16.12.2009


Dne 16.12. 2009 žáci devátých tříd v rámci volby povolání navštívili Gymnázium a Střední odbornou školu v Jaroměři. Tato škola připravuje žáky ve třech studijních oborech. Pro naše budoucí absolventy jsou zajímavé dva z nich: čtyřleté všeobecné gymnázium a čtyřleté pedagogické lyceum, které je zaměřeno humanitně.

Od pana ředitele RNDr. Karla Glose se dozvěděli nejen podmínky přijímacího řízení, ale měli možnost si prohlédnout jednotlivé učebny přímo při výuce – počítačovou učebnu, jazykovou učebnu, chemickou, fyzikální a biologickou laboratoř a učebnu zeměpisu. Žáci srovnávali úroveň vybavení se svojí mateřskou základní školou, která k jejich překvapení v mnohém vyhrávala. To, co však na „velké střední škole“ ocenili nejvíce byla kantýna a skříňky pro uložení věcí na chodbě.