Namáháme mozek

Autor: Administrator, zveřejněno: 4.11.2009


Pod tímto názvem Vám budeme zadávat hádanky, rébusy k procvičení mozkových závitů. Řešení najdete u příští hádanky.

Pohádka o třech princeznách

Jeden král měl tři dcery: Anežku, Bertu a Cecílii. Anežka vždycky mluvila pravdu, Berta vždycky lhala a Cecílie někdy mluvila pravdu a někdy lhala. Jednoho dne ke dvoru přijel cizí princ, aby se ucházel o pravdomluvnou Anežku. Král jej zavedl do trůnní síně, kde všechny tři dcery seděli vedle sebe. A že princi Anežku dá, pokud pozná, která z nich to je. Přitom každé z nich smí položit jedinou otázku.

Princ chvíli přemýšlel a pak položil všem tutéž otázku: „ Jak se jmenuje princezna, která sedí uprostřed ?“ Princezna sedící vlevo odpověděla : „ Anežka."  Princezna sedící uprostřed odpověděla: „ Berta." Princezna sedící vpravo řekla : „ Cecílie."

Princ se jen maličko zamyslel a princeznu podle odpovědí poznal.

Která z princezen je pravdomluvná Anežka ?