Problem page

Autor: Administrator, zveřejněno: 31.3.2010


„Problem page“ je dvoustrana, která je nedílnou součástí většiny časopisů pro dospívající mládež. Dívky a chlapci si zde „vylévají“ svoje srdíčka a žádají redakci o radu, která by přispěla k vyřešení jejich starostí. A protože v devátém ročníků v těchto dnech při hodinách angličtiny probíráme způsobová slovesa (modal verbs), je to téma, které je nám přímo ušité na míru.

Již samotný pokyn, který žáci několik hodin před tvorbou projektu dostali, vyvolával mnoho očekávání. Učitel žáky totiž nežádá často o to, aby si do hodiny cizího jazyka přinesli časopisy jako je Bravo, Bravo Girl či Dívka. A tak se v den tvorby projektu na lavicích vršily hromádky těchto magazínů. Příchod vyučujícího do hodiny pak nevyvolával zběsilou snahu žactva „nacpat“ ona periodika do tašek nebo alespoň do lavic. Právě naopak.

Protože žáci pracovali ve dvojicích až trojicích, dostali za úkol připravit si stránku do časopisu o velikosti A3. Nejprve si vybrali problémy, které je zaujaly. Ty se týkaly partnerských vztahů, neshod s rodiči nebo potíží ve škole. Následně přišel na řadů výběr vhodných obrázků. A potom už dali všichni hlavy dohromady a pustili se do vymýšlení vhodných rad a nápadů. To vše samozřejmě anglicky. Způsobová slovesa, jako jsou „měl bys (should)“, „musíš (must)“, „nemusíš (don´t have to)“ či „nesmíš (mustn´t)“ se rázem stala frekventovanější víc, než kdykoliv předtím.

Výsledkem byla pestrá paleta časopisových stránek, za které se rozhodně nikdo nemusel stydět. Závěrečná prezentace byla vtipným a příjemným ukončením celé naší několikahodinové práce.

Galerie obrázků

Problem page
Problem page
Problem page
Problem page
Problem page
Problem page
Problem page
Problem page
Problem page
Problem page
Problem page
Problem page