Angličtina v druhém ročníku

Autor: Administrator, zveřejněno: 10.2.2010


Ve druhém ročníku se děti začínají učit angličtinu. 

Dětem od 2. třídy přibyl nový předmět Anglický jazyk. Pro někoho je angličtina novinka, někteří navštěvovali již v 1. třídě kroužek angličtiny ve školní družině.

Za 1. pololetí se děti už naučily anglicky pozdravy, barvy, čísla, členy rodiny, části lidského těla. V hodinách nesedíme jen v lavicích nad knížkou, ale nová slovíčka se učíme při hrách, pomocí básniček, soutěžíme, využíváme interaktivní tabuli v žákovské studovně, ale také jsem si například v hodině pracovních činností vymodelovali „formeláka“ a učili se na něm části těla.

Angličtina děti většinou baví, i když slovíček přibývá a snad se bude dětem dařit i v dalších ročnících.Angličtina v druhém ročníku
Angličtina v druhém ročníku
Angličtina v druhém ročníku