Masopustní karneval

Autor: Administrator, zveřejněno: 29.2.2008


Děti ze základní a mateřské školy ve Zvoli strávily společně páteční dopoledne masopustním rejem. Všichni si dali na svých maskách záležet.

Po celý únor probíhala mezi dětmi debata, „za co“ půjdou na karneval. Postupně s velkým nadšením vyprávěly, jak daleko jsou s výrobou masky nebo od koho si převlek vypůjčí. Pátečního karnevalu už nemohly dospat.

Úderem velké přestávky začalo nadšené převlékání a líčení. Děti se navzájem upravovaly a   líčily, což bylo něco pro děvčata! Najednou se ve třídě objevily víly, kovbojové, princezna, kouzelnice, čert, Vochomůrka, bílá paní a motýl Emanuel. Byli kouzelní!

Společně jsme vyzdobili tělocvičnu a očekávali jsme předškoláky ze sousední školky. Ti přišli přestrojeni stejně důkladně jako školáci. Každý se prošel po lavičce, představil svou masku a sklidil potlesk. Matěj Ulrych a Renata Lášková nám předvedli svůj taneční um. Oba navštěvují taneční kroužek. Zatančili polku a cha-chu. Potom už tančili všichni. Nakonec jsme pořídili společné foto a s předškoláky jsme se rozloučili.

Po odmaskování jsme hodnotili jednotlivé převleky. Děti vzpomínaly, které masky je upoutaly a už plánovaly, čím budou příští rok.


 

 

Masopustní karneval
Masopustní karneval