Ukončení vydávání časopisu Sunny speaks English

Autor: Administrator, zveřejněno: 25.11.2009


Časopis Sunny speaks English byl příjemným zpestřením výuky angličtiny dětí na prvním stupni naší školy. Po několika letech však nakladatelství Mladá fronta jeho vydávání ukončuje. A tak nás již hodinami nebude provázet malý tygřík Sunny.

V novém školním roce jsme k našemu velkému překvapení dostali do schránky místo časopisu Sunny speaks English zářijové číslo časopisu Mateřídouška. Nakladatelství Mladá fronta se rozhodla dále už ve vydávání anglicky psaného magazínu pro děti mladšího školního věku nepokračovat. Bývalým čtenářům nabízí v časopise Mateřídouška dvoustranu nazvanou Funny English. Z pohledu učitele anglického jazyka je to škoda.

Jednotlivá čísla výše zmíněného časopisu byla vždy zaměřena na jeden tématický celek. Ten byl patrný již z obálky. A tak jsme se mohli „začíst“ do Best greetings from Washington, ocitnout se in the New York City, zahrát si Rainbow game, prožít Merry Christmas, doprovodit Sunnyho do Londýna a mnohé další.

Shodou okolností se některá čísla svým obsahem přímo překrývala s tématy, která jsou zahrnuta v námi používaných učebnicích. Navíc byla slovní zásoba ve zcela přiměřeném rozsahu a žáci byli schopni bez větších potíží s texty ihned pracovat. Časopis byl také plný her, křížovek, omalovánek a doplňovaček, které sloužily k lepšímu ukotvení učiva.

Vzniklé prázdné místo se samozřejmě pokusíme zaplnit jiným produktem. V současné době ale nevíme o vydavateli podobného magazínu.

Ukončení vydávání časopisu Sunny speaks English